O.B.INVEST Slovakia, investičná spoločnosť, s.r.o. v likvidácii

31376665
O.B.INVEST Slovakia, investičná spoločnosť, s.r.o. v likvidácii
Lehotského 3,  812 25 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
04.08.1994
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov pod zahraničnou kontrolou
Zahraničné
10-19 zamestnancov

Wiki-firmy

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke http://sk.wiki-firmy.com/Firma/O.B.INVEST_Slovakia,_investičná_spoločnosť,__s.r.o._v_likvidácii,_31376665.

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.

Reklama

Prehľad ponúk agrokomodít: http://www.agroinzercia.sk/prehlad-ponuk